header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0069351
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
217
188
601
1216
3328
3759
69351

Forecast Today
384

26.78%
13.04%
2.65%
1.74%
0.03%
55.76%
Online (15 minutes ago):50
50 guests
no members

Your IP:54.144.73.205

ประวัติบ้านกุดปราสาท

หมู่ที่ 3 บ้านกุดปราสาท

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
     บ้านกุดปราสาท เรียงตามประวัติของกุดและปราสาทที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยมีราษฎรได้ย้ายอพยพมาจากบ้านหนองหว้า อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีราษฎรอยู่เดิมและย้ายมาประมาณ 20-30 ครอบครัวเรือนรวมทั้งบ้านจานโง ม.7 และบ้านทามจาน ม.12 ปัจจุบันของ ต. สมอมีนายญา หนองหว้า เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก คนที่2 นายไลย์ แก้วปัญญา คนที่3 นายจันทร์ จูมพิศ คนที่4 นายโฮม หนองหว้า คนที่5 นายเมือง โคษา คนที่6 นายบุญมี หนองหว้า คนที่7 คนปัจจุบันคือนายบุญสม แสนแก้ว และบ้านจานโงได้แยกไปปกครองด้วยตนเองเมื่อปี พ.ศ.2502 และบ้านทามจานก็แยกไปปกครองตนเองเมื่อปี พ.ศ.2538 ตอนนี้บ้านกุดปราสาท ม.3 ต.สมอ มีราษฎร89 ครัวเรือน ผู้ชาย 212คน ผู้หญิง 248 คน รวม 460 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุด

     บ้านกุดปราสาท  เรียงตามประวัติของกุดและปราสาทที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้  โดยมีราษฏร ได้ย้ายอพยพมาจากบ้านหนองหว้า
อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  มีราษฏรอยู่เดิมและย้ายมาประมาณ  ๒๐ - ๓๐  ครอบครัว รวมทั้งบ้านจานโง หมู่ ๗  และบ้านทามจาน หมู่ ๑๒  ปัจจุบันของตำบลสมอมีนายญา  หนองหว้าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  คนที่  ๒  นายใลย์  แก้วปัญญา  คนที่ ๓  นายจันทร์  จูมพิศ  คนที่  ๔  นายโฮม  หนองหว้า  คนที่  ๕  นายเมือง  โคษา คนที่ 
๖  นายบุญมี  หนองหว้า  คนปัจจุบันคือนายบุญสม  แสนแก้ว และบ้านจานโงได้แยกไปปกครองด้วยตนเองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒  และบ้านทามจานก็แยกไปปกครองตนเองเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ตอนนี้บ้านกุดปราสาท หมู่ที่ ๓ ตำบลสมอ มีราษฏร ๘๙  ครัวเรือน  ผู้ชาย ๒๑๒  คน  ผู้หญิง ๒๔๘  คน  รวม ๔๖๐ คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ครั้งหลังสุด  ๓๐๕ คน

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472