header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
0069276
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
142
188
526
1216
3253
3759
69276

Forecast Today
216

26.81%
13.05%
2.65%
1.75%
0.03%
55.71%
Online (15 minutes ago):19
19 guests
no members

Your IP:54.144.73.205

news1

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโร…

13-12-2560 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

16-11-2560 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ด้วยองค์การรบริหารส่วนตำบลสมอตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้        

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ป…

11-10-2560 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ข้…

09-10-2560 Hits:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต…

16-05-2560 Hits:717 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลสมอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล…

09-05-2560 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลสมอ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

top news2

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11

02 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางกู์ จังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2

02 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางกู์ จังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

01 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางกู์ จังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

top act

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

logo
โครงสร้างองค์กรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

1
            นายเฉลียว  ก้อนฝ้าย
            ผอ.กองการศึกษา 
   2
         นางสมร  โสพัฒน์
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

      4
          นางวิมลจันทร์  ดีเลิศ

    ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ อบต.สมอ 1
3
    นางปิยะกาญจน์  ดวงศรี
  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ อบต.สมอ 2   
   13
      นางสาวสุชิดาวรรณ  ดวงวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์อบต.สมอ 2

     
    10
           นางทิพวรรณ  ดวงทอง
    ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เด็กวัดกระต่ายด่อน

     
   7
        นางบุญยืน  ดวงจันทร์
  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดกระต่ายด่อน  
 5
      นางสาวเสาวนีย์  ชาภักดี
   ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดกระต่ายด่อน
  6
        นางกล้วยไม้  คำเขื่อง
      ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดจานโง
  11
       นางหนูแปลง  บุญช่วย
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดจานโง
 12
       นางศิริพร  เครือมาศ
    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดสมอ
9
   นางสาวขวัญชนก  ดวงสีดา
   ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดสมอ
8
     นางสาวสุพรัตน์  ประมวล
    ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดดอนหลี่
  14
         นางธนวรรณ  โคษา
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดดอนหลี่

top board

  • ไม่มีกระทู้แสดง

top doc

ผู้บริหาร

nayok
นางคำแดง คำเขื่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

ปลัด อบต.

nopic

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

February 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

 ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472