header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0185565
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
273
215
1596
1596
4391
9055
185565

Forecast Today
312

13.37%
11.23%
13.56%
0.72%
0.02%
61.09%
Online (15 minutes ago):51
51 guests
no members

Your IP:54.91.121.255

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

logo

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

                                                                     
                                                                      ************************

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา 

 

                      อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 15 และ มาตรา 25 ประกอบกับประกาศกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างดังนี้       
1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน   1  อัตรา   
  รายละเอียด       
               ภาค ก  แผ่นที่ 1       
               ภาค ก  แผ่นที่ 2       
               ภาค ข  แผ่นที่ 1       
               ภาค ข  แผ่นที่ 2       
       
2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน   1  อัตรา
รายละเอีด      
             ภาค ก  แผ่นที่ 1      
             ภาค ก  แผ่นที่ 2      
             ภาค ข  แผ่นที่ 1      
             ภาค ข  แผ่นที่ 2      
       
3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน   1  อัตรา
รายละเอีด      
             ภาค ก  แผ่นที่ 1      
            ภาค ก  แผ่นที่  2      
            ภาค ข  แผ่นที่  1      
            ภาค ข  แผ่นที่  2      
       
4.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน   2  อัตรา
รายละเอีด      
          ภาค ก  แผ่นที่ 1      
          ภาค ก  แผ่นที่ 2      
          ภาค ข  แผ่นที่ 1      
          ภาค ข  แผ่นที่ 2      
       
5.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน   1  อัตรา
รายละเอีด      
          ภาค ก  แผ่นที่ 1      
          ภาค ก  แผ่นที่ 2      
          ภาค ข  แผ่นที่ 1      
       
 6.ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน     อัตรา
รายละเอีด      
          ภาค ก  แผ่นที่ 1      
          ภาค ข  แผ่นที่ 1      
          ภาค ข  แผ่นที่ 2      
       


 

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472