header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277237
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
35
76
115
1149
7454
12841
277237

Forecast Today
144

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

logo

ที่ตั้งและสภาพทั่วไป

1111111องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 254๒ และปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่อง ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีสภาพและข้อมูลพื้นฐานดังนี้ ทำเลที่ตั้ง ตำบลสมอ เป็น 1 ใน 10 ตำบลในเขตอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ตำบล คือ

1 ตำบลหนองเชียงทูน 
2 ตำบลโพธิ์ศรี
3 ตำบลโคกเพชร 
4  และตำบล พิมาย ดังนี้
ทิศเหนือ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน
ทิศตะวันออก จรด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
ทิศตะวันตก จรด องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย
ทิศใต้ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี

111111โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ ๕3 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๒๕ กิโลเมตร มีอำเภอใกล้เคียงคือ อำเภอขุขันธ์ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอสังขะ มีจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด เขตปกครอง รวม 17 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ผู้ปกครอง นายคำสอน  ศรีเลิศ  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านสมอ ผู้ปกครอง นายชุมพล  สายชนะ  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านกุดปราสาท  ผู้ปกครอง นายสนั่น  ศรีจันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านดอนหลี่ตะวันตก ผู้ปกครอง นางสมัย  ประมวล  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านกระต่ายด่อน  ผู้ปกครอง นายจำรัส  พงษ์สุระ  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านระหาร  ผู้ปกครอง นายสุทธิพงษ์  ระหาร  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านจานโง  ผู้ปกครอง นายบัญชา  หงษ์สนิท  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านเก่าน้อย  ผู้ปกครอง นายสมบูรณ์  ประมวล  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองนกทา  ผู้ปกครอง นายสำนวน  บุญช่วย  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านดอนหลี่ตะวันออก ผู้ปกครอง นายประเสริฐ  พงษ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่อง  ผู้ปกครอง นายสุทิน  เครือมาศ  กำนันตำบลสมอ
หมู่ที่ 12 บ้านทามจาน  ผู้ปกครอง นายสมบัติ  จันคะนา  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านกระต่ายด่อนน้อย ผู้ปกครอง นางหลิ่ง  พรชัย  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านหนองเพดาน  ผู้ปกครอง นายชิติภัทร์   แพงวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านดอนกระต่าย ผู้ปกครอง นายบัญญัติ  ระยับศรี  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านหนองคู  ผู้ปกครอง นายจันทร์เกษม   โสดาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 17 บ้านหนองเพดานใต้ ผู้ปกครอง นางสัมฤทธิ์  แจ่มศรี  ผู้ใหญ่บ้าน

และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นไปทางทิศเหนือ

ตามแนวทางหลวงศรีสะเกษ – บ้านกำแมด จนสิ้นสุด

ไปทางทิศเหนือถึงแนวเขตตำบลหนองเชียงทูน

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดกับสะพานห้วยสำราญ ตำบลโคกเพชร

ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงศรีสะเกษ-บ้านตราง

หมายเลข 2167 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศใต้

ติดต่อกับตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดบ้านดอนหลี่ตะวันตก

ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองอีสานเขียวสิ้นสุดที่จุดตัดคลองน้อย

รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลาง

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตที่ดินราษฎรสิ้นสุด

รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472