header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277254
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
52
76
132
1149
7471
12841
277254

Forecast Today
144

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):22
22 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติหมู่บ้านจานโง

หมู่ที่ 7 บ้านจานโง


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
บ้านจานโงมีประวัติความเป็นมาการเข้ามาอยู่อาศัยมีผู้คนเข้ามาตั้งรกรากถาดถางทำมาหากิน เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา โดยมีปู่นาคและปู่หล้า ย้ายมาจากบ้านโนนโป่ง(หรือบ้านสมอให้ปัจจุบันนี้) เป็นครอบครัวแรกในคราวนั้นสมัยก่อนบริเวณตั้งหมู่บ้านนั้นเป็นป่าใหญ่มีหนองน้ำในป่าและมีต้นจานขนาดใหญ่ มีลักษณะต้นโค้งงอจึงได้ตั้งชื่อบ้านตามลักษณะภูมิประเทศว่า บ้านจานโง ต่อมามีชาวบ้านบ้านหนองหว้า บ้านหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัยได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยจนกระทั่งเป็นชุมชนขนาดกลางขึ้นอยู่ในเขตหมู่บ้านกุดปราสาท หมู่2 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ในคราวต่อมามีการจัดตั้งกิ่ง อ.ปรางกู่ บ้านจานโงอยู่ในเขต อ.ปรางค์กู่ บ้านจานโง ม.7 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ
-นายผอง สงวนทรัพย์

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ  จดกับบ้าน  บ้านกระต่ายด่อนน้อย  ม.13 ต.สมอ 
ทิศใต้ จดกับบ้าน บ้านกุดปราสาท ม.3 ต.สมอ
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน ห้วยสำราญ  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน บ้านหนองนกทา ม.9 ต.สมอ


  
 
 
   

4.ภาษาที่ใช้
- ภาษาอีสาน หรือภาษาลาว

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน
-ทำนา

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
- กลุ่มพรมเช็ดเท้า -กลุ่มถนอมอาหาร -กลุ่มพานบายศรี

7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ  สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายผอง สงวนทรัพย์ 2481  
2. นายผัน บุญช่วย 2498  
3. นายพร ศรีเลิศ 2507  
4. นายทวี บุญรอง 2536  
5. นายสุระพล บุญช่วย 2546  
6. นายบัญชา หงษ์สนิท 2552  


9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ   สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายบุญเพ็ง บุญช่วย 2539  
2. นายสมศรี บุญรอง 2539  
3. นายบุญเพ็ง บุญช่วย 2543  
4. นางคำแดง คำเขื่อง 2543  
5. นายประยงค์ ปักษา 2548  
6. นายบุญเพ็ง บุญช่วย 2552  
7. นางวัชฎา ใยสูบ 2552  10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
-บุญข้าวกี่

11.ปราชญ์ชาวบ้าน

 ที่ ชื่อ นาสกุล  อายุ  ที่อยู่  ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายจรัส โสพัฒน์ 66 ปี 33 ม.7 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่  โหราศาสตร์-ยาสมุนไพร
2. นางลี บุญช่วย 86 ปี 12 ม.7 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่  ยาสมุนไพร
3. นายสีทน วิสา 48 ปี 51 ม.7 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่  นวดแผนไทย


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
1.ก่อตั้งเมื่อ กองทุนเงินล้าน พ.ศ.2544 สมาชิกปัจจุบัน 154คน การดำเนินการ รูปแบบคณะกรรมการปล่อยกู้ปีต่อปีเงินทุน 1,900,000 บาท
2.ก่อตั้งเมื่อ ออมทรัพย์พ.ศ.2528 สมาชิกปัจจุบัน 187 คน การดำเนินการ รูปแบบคณะกรรมการปล่อยกู้ปีต่อปี
เงินทุน 643,021 บาท
3.ก่อตั้งเมื่อ คขคจพ.ศ.2538 สมาชิกปัจจุบัน 95 คน การดำเนินการ รูปแบบคณะกรรมการปล่อยกู้ปีต่อปี
เงินทุน 280,000 บาท


ผู้ให้ข้อมูล
นางวัชฎา ใยสูบ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472