header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277240
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
38
76
118
1149
7457
12841
277240

Forecast Today
144

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติบ้านดอนหลี่ตะวันออก

หมู่ที่ 10 บ้านดอนหลี่ตะวันออก


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
ในสมัยก่อนมีคนอพยพมาจากเวียงจันทร์มาจากอุทุมพร บ้างมาจากขุขันธ์ บ้างได้มาตั้งบ้านเรือน อยู่ตอนแรกก็4-5 ครอบครัว ต่อมาขุนคำแหงซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการของเมืองขุขันธ์ ออกตรวจโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะมาพักอยู่นานหลายปีเห็นว่าที่นี้อุดมสมบูรณ์เป็นที่ดอนทีลุ่มก็ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่กันมากขึ้น ที่ลุ่มน้ำ(ฮ่อง)มีปลาจำนวนมากจึงเอาไม้ไผ่มาทำเป็นหลี่คือมือจับปลาในเวลาลงน้ำ จึงได้ชื่อว่า บ้านดอนหลี่

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ
-ขุนคำแหง มีลูกทั้งหมด 11คน โดยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านดอนหลี่ ทำนา ทำไร่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สืบต่อกันมา

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน บ้านเก่าน้อย บ้านแขมบ้างส่วน
ทิศใต้ จดกับบ้าน บ้านนาวา บ้านนาดี ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน บ้านสมอ  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน บ้านโนนสำโรง  ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่


4.ภาษาที่ใช้
- ภาษาลาว

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน
-เป็นเกษตรกรรม 80%
-เป็นข้าราชการ 20%

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
- กลุ่มทำขนม - กลุ่มจัดสานไม้ไผ่ -กลุ่มแปรรูปอาหาร
-กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ - กลุ่มธนาคารข้าว

7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
มี หนองกำ หนองสองฮ่อง หนองปลาแดก นาทะไล โสกหิน ฮ่องจวบ
รวมทั้งหมดเป็นคลองอีสานเขียว

8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายยนต์ ประมวล 20 ม.ค.2527  
2. นายนิคม ศรีเลิศ 15 เม.ย.2536  
3. นายประยูร พูนดี 20 พ.ค.2539  
4. นางศิริพร หารไชย 18 มี.ค.2551  
5. นายเดชา พงษ์ธนู 19 มี.ค.2551  


9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายเดชา พงษ์ธนู    
2. นายไหล ปะมวล 3ม.ค.2540  
3. นายทวนทอง แซ่จัง 4ก.พ.2544  
4. นางแป๋ว คำเสียง 2548  
5. นางดลดา คำเสียง 2551  
6. นายสมพงษ์ ธนะชาติ    
7. นายชายปัญญา จันโท 6 ก.ย.2551  
8. นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณ    


10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
ยึดใน ฮีด12 ครอง14 12 เดือน แต่ละเดือนต้องมีวันสำคัญ เช่น 8 เข้าพรรษา , 14 ออกพรรษา , 12 บุญกฐิน , เดือน10 ข้าวพญาสาทร

11.ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่  ชื่อ  สกุล  อายุ  ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายบุญวาท ศรีเลิศ 63 ปี ม.10 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่  หมอพราหมสู่ขวัญ
2. นายแหลม พงษ์ธนู 49 ปี 64 ม.10 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ หมองู ยาสมุนไพร
3. นายล้วน พงษ์ธนู 59 ปี 64 ม.10 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ แพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร
4. นายประยูร พูนดี 49 ปี 67 ม.10 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ หมอพราหมณ์ สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เสริมดวงชะตาราสีห์


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
1.ก่อตั้งเมื่อ 2540 กองทุนเงินล้าน สมาชิกปัจจุบัน 97 คน การดำเนินการ โดยคณะกรรมการ 9 คน
เงินทุน 1,000,000 บาท
2.ก่อตั้งเมื่อ 2544 กลุ่มธนาคารข้าว สมาชิกปัจจุบัน 67 คน การดำเนินการ รูปแบบคณะกรรมการ
เงินทุน 128,500 บาท
3.ก่อตั้งเมื่อ 2554 กลุ่มโรงสีชุมชน สมาชิกปัจจุบัน 20 คน การดำเนินการ คณะกรรมการ
เงินทุน 100,000 บาท


ผู้ให้ข้อมูล

นายเดชา พงษ์ธนู

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472