header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277279
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
77
76
157
1149
7496
12841
277279

Forecast Today
240

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติบ้านนาเวียง

หมู่ที่ 1 บ้าน นาเวียง

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

       บ้านนาเวียงเดิมชื่อบ้านตาหูดตามประวัติกล่าวว่าชาวลาวอพยพมาจากนครจำปาศักดิ์ได้มาตั้งถิ่นฐาน ที่โนนกระสัง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(รัชกาลที่3)ได้เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงผู้คนจึงได้อพยพออกจากหมู่บ้านเพื่อเอาตัวรอด โดยขุนศรีสุวงค์ ศรีเลิศ กับ หลวงโคตร โคษา ได้ย้ายออกมาอยู่บริเวณบ้านสมอ ในปัจจุบันส่วนตาหูด ได้เดินทางมาไกลกว่าเพื่อนและได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณป่าปลายนา ต่อมามีลูกหลานติดตามมาอยู่มากขึ้น จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านตาหูด ตั้งชื่อตามบรรพบุรุษผู้มาอยู่ก่อน และขึ้นอำเภอขุขันธ์โดยมีนายมั่ง ปิ่นหอม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2507 ปรางกู่ได้ยกฐานะเป็นอำเภอโดยมีนายน้อย ประมวลเป็นกำนันตำบลสมอคนแรก ขณะนั้นได้ประชุมขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านนาเวียงตามสภาพของหมู่บ้านเพราะตั้งอยู่กลางทุ่งนา บ้านนาเวียงห่างจากอำเภอปรางกู่ประมาณ7กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 53กิโลเมตร หมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอำเภอปรางกู่ บ้านนาเวียงมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับบ้านทุ่งม่อง,บ้านหนองคู,บ้านกุดปราสาททามจาน ทิศใต้ติดต่อกับบ้านหนองโดน,บ้านหนามแท่ง ทิศตะวันออกติดกับบ้านระหาร,บ้านหนองเพดาน ทิศตะวันตกติดกับบ้านสมอ มีครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1,750 ไร่ มีประชากรของหมู่บ้านพูดภาษาอีสานโดยมีผู้นำหมู่บ้าน ดังรายนามต่อไปนี้ 1. นายมั่ง ปิ่นหอม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 2. นายทน เสดาทอง เป็นกำนันตำบลสมอ 3. นายวงษ์ โคษา เป็นกำนันตำบลสมอ 4. นายน้อย ประมวล เป็นกำนันตำบลสมอ (ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม) 5. นายพันธ์ ศรีเลิศ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 6. นายชัยโด ปิ่นหอม เป็นกำนันตำบลสมอ 7. นายทองม้วน เหมือนตา เป็นกำนันตำบลสมอ 8. นายคำสอน ศรีเลิศ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันหมู่บ้านสมอ หมู่ที่1 ตำบลสมอ มาเลื่อยๆคุณพ่อพรมท่านได้ถึงแก่กรรมบุตรชายของท่านนั้นคือคุณพ่อพันธ์ จันทร์สมุทร ได้เป็นผู้นำหมู่บ้านโดยตลอดจนถึงพ.ศ.2519 ท่านก็เกษียณอายุราชการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านจึงได้แต่งตั้งนายนิล อัครชาติ มาแทนตำแหน่งท่านได้ 3 ปีประชากรในหมู่บ้านก็เพิ่มมากขึ้นมาจนได้ขอแยกหมู่บ้านออกจากบ้านสมอมาเป็นหมู่9 ตำบลสมอในปีพ.ศ.2523 ได้คัดเลือกนายนิล อัครชาติ มาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 11ปีท่านก็ประสบอุบัติเหตุด้วยรถมอเตอร์ไซค์ทำให้ท่านพิการ จึงได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาแทนในปีพ.ศ.2534 ได้นายทองคำ ธนะชาติมาเป็นผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงพ.ศ.2544 ท่านก็เกษียณอายุ60ปี จึงจึงได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นแทน ได้นายสมัย จันทร์สมุทร มาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 3 ปี ตำแหน่งกำนันตำบลสมอก็ว่างลง ผู้ใหญ่สมัย จันทร์สมุทร ได้ลงสมัครกำนันผลปรากฏว่าได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลสมอในวันที่ 17 ตุลาคม 2547 มาจนถึงปัจจุบันนี้

1. ที่มาของหมู่บ้าน

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ
1.ขุนศรีสุวงค์ ศรีเลิศ
2.หลวงโคตร โคษา

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ จดกับบ้าน  บ้านทุ่งม่อง-บ้านหนองคู 
ทิศใต้ จดกับบ้าน บ้านหนองโดน-บ้านหนามแท่ง
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน บ้านระหาร-บ้านหนองเพดาน
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน  บ้านสมอ

 

4. ภาษาที่ใช้
-ภาษาอีสาน

5. อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน
ทำไร่-ทำนา

6. กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
-ทอผ้าห่มไหมพรม


7. สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

8. การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่   ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง  หมายเหตุ 
1. นายมั่ง ปิ่นหอม    
2. นายทน เสดาทอง    
3. นายวงษ์ โคษา    
4. นายน้อย ประมวล    
5. นายพันธ์ ศรีเลิศ    
6. นายชัยโด ปิ่นหอม    
7. นายทองม้วน เหมือนตา    
8. นายคำสอน ศรีเลิศ    

 

9. การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ – สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายจร บุญช่วย    
2. นายจุม ศรีเลิศ    
3. นายประดิษฐ์ ปิ่นหอม    
4. นายคำสอน ศรีเลิศ    
5. นายประเสริฐ การบรรจง 2547-2551  
6. นายชัยณรงค์ บุญช่วย    
7. นายเตี้ยม พงษ์สุวรรณ 2551-2555  
8. นายไชยณรงค์ บุญช่วย    


ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน

กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
-ร้านค้าชุมชน-กลุ่มออมทรัพย์

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472