header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277252
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
50
76
130
1149
7469
12841
277252

Forecast Today
144

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):20
20 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติบ้านระหาร

หมู่ที่ 6 บ้านระหาร


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
เมื่อก่อนมีอยู่ 3 หลังคาเรือนซึ่งอพยพมาจากบ้านสังแกตะบัน จ.สุรินทร์ ชื่อว่ายายงากับตาเติน และยายฉิมตาตล สารบุตร สภาพพื้นที่ทั่วไปมีหนองน้ำใหญ่มากหากผู้ใดผ่านไปมาต้องบอกกล่าว หากไม่บอกกล่าวก็เกิดอาเพศต่างๆก่อนนั้นหมู่บ้านอยู่กับตำบล บังอิง อ.ห้วยเหนือ จ.ขุขันธ์ ปัจจุบัน จ.ขุขันธ์ โดยตาตล สารบุตร เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นคนแรก ตาตล สารบุตร ได้เป็นกำนัน ต.บังอิง อ.ห้วยเหนือ จ.ขุขันธ์ เมื่อปีพ.ศ.2466 ระหว่างนั้นภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรที่ร่มรื่นต่อมามีประชากาอพยพมาจากทีอื่นหลายครอบครัวจึงเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ

-ยายฉิมกับตาตล สารบุตร มีอยู่ประมาณ 10หลังคาเรือน เมื่อประมาณปีพ.ศ.2468 นายซอน ระหาร ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก ตามคำบอกเล่าเมื่อก่อนเรียกว่าบ้านกำแมดบ้าง บ้านดู่บ้าง บ้านเพ็กบ้าง เป็นต้น ผู้ใหญ่บ้านคนที่2 ชื่อนายชาย ศิลาชัย ขณะนั้นเจ้าพระยาขุขันธ์ได้ตั้ง ต.สมอ ขึ้นปัจจุบัน

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ  จดกับบ้าน  บ้านทามจาน ม.12 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ 
ทิศใต้ จดกับบ้าน บ้านหนองเพดาน ม.14 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน จดกับห้วยสำราญ ตำบลโคกเพชร อ.ขุขันธ์ (ปัจจุบัน)
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน บ้านนาเวียง ม.1 ตำบลสมอ อ.ปรางค์กู่


4. ภาษาที่ใช้

- ภาษาอีสานใต้ (เขมร) โมปีนา มาจากไหน บานไอโฮบบาย ได้อะไรทานข้าว

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน

-เกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน

- อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย

7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-มีหนองน้ำขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้รับดารพัฒนาเป็นแหล่งเพื่อการเกษตรและอนุรักษ์สัตว์น้ำเป็นบ้างส่วน
-ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และภูมิทัศน์สวยงามร่มรื่น เป็นที่น่าพักผ่อน

8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายตล สารบุตร  
2. นายซอน ระหาร  
3. นายชาย ศิลาชัย  
4. นายจำรัส ใจธรรม  
5. นายพล หงษ์โสภา  
6. นายเจียม แสงสว่าง  
7. นายประจวบ พันธ์ฤทธิ์  
8. นายเยี่ยม ชวดพงษ์  
9. นายเฉลิม ระหาร 2536-2546
10. นายมเนิด สารบุตร 2546-2555(ปัจจุบัน)


9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายสวงษ์ โคนาบาล 2542-ปัจจุบัน  
  นายสวัสดิ์ อุ้มเชื้อ 2540-2544  
  นายสมิต สารบุตร 2544-2548  
  นายสุทธิพงษ์ ระหาร 2548-2552  
  นายแจ้ง สารบุตร 2552-ปัจจุบัน  


10. ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน

-เล่นแม่มด(ผีฟ้า)

11. ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่  ชื่อ  นามสกุล  อายุ  ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายมานิต สารบุตร  60 ปี 118 บ้านระหาร ยาสมุนไพร ประเพณีทางศาสนา ขึ้นบ้านใหม่
2.   นายสวงษ์ โคนาบาล   58 ปี 182 บ้านระหาร ประเพณีวัฒนธรรมเช่น หมอทำขวัญ แต่งงาน บวชนาค ขึ้นบ้านใหม่
3.   นายทา  บูชาธรรม  58 ปี 164 โฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่นงานบุญงานกุศล ประเพณีท้องถิ่น


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน

1.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สมาชิกปัจจุบัน 130คน การดำเนินการ กองทุนหมู่บ้าน
เงินทุน 1,200,000 บาท
2.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 สมาชิกปัจจุบัน 81 คน การดำเนินการ กลุ่มเกษตรกรบ้านระหาร
เงินทุน 100,000 บาท
3.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 สมาชิกปัจจุบัน 15 คน การดำเนินการ กลุ่มแม่บ้านบ้านระหาร
เงินทุน 50,000 บาทผู้ให้ข้อมูล

นายสวงษ์ โคนาบาล

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472