header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277250
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
48
76
128
1149
7467
12841
277250

Forecast Today
144

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):18
18 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติบ้านสมอ

                                                                       หมู่ที่   2    บ้านสมอ

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ตำบลสมอ

         ที่มาของชื่อหมู่บ้าน  ในปัจจุบันเหตุผลที่ให้ชื่อว่าบ้านสมอนั้นเพราะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านประมาณ  ๖๐๐  เมตร มีหนองน้ำโบราณอยู่ ๑  แห่ง เป็นหนองรูปสี่เหลี่ยม มีคันคูล้อมรอบมีเนื้อที่ประมาณ ๑๙ ไร่ ในบริเวณหนองนั้นคนโบราณขุดพบวัตถุโบราณหลายชิ้นหนึ่งในจำนวนนั้นคือรูปสมอเรือซึ่งทำด้วยทองสัมฤทธิ์หนองแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองสมอและบ้านสมอจึงได้เอาชื่อหนองน้ำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน

ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ
           
๑.หลวงโคตร  
           ๒.หลวงชาลี
           ๓.พ่อใหญ่เสือ หรือขุนเสือ
           ๔.ขุนศรีสุวงค์

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ    จดกับบ้าน  ทุ่งม่อง
ทิศใต้   จดกับบ้าน  นาวา
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน  นาเวียง
ทิศตะวันตก               จดกับบ้าน  ดอนหลี่

ภาษาที่ใช้

            ภาษาไทย,ภาษาลาว

อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน
            
ทำการเกษตร

การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

    ปีที่ดำรงตำแหน่ง  หมายเหตุ
๑.ขุนศรีสุวงค์       ๒๕๔๗ - ๒๔๗๐ กำนัน
๒.นายเชื้อ ขุนขันธิน
๒๔๗๐ - ๒๔๘๑   กำนัน
๓.นายที   โคษา     กำนัน
๔.นายทอง พานคำ   กำนัน
๕.นายลี โคษา   ผู้ใหญ่บ้าน
๖.นายเคลือบ   ศรีเลิศ   ผู้ใหญ่บ้าน
๗.นายทอง   พานคำ   ผู้ใหญ่บ้าน
๘.นายบัว    ดวงสีดา   ผู้ใหญ่บ้าน
๙.นายเทา   บัวดี   ผู้ใหญ่บ้าน
๑๐.นายชุมพล   สายชนะ   ผู้ใหญ่

การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๑.นายสมัย นามบุตร 
๒.นายเปรม สายเชื้อ
๓.นายเสถียร พงษ์สุวรรณ
๔.นายเทา บัวดี
๕.นายธิน โคษา
๖.นายคล้าย ศรีเลิศ
๗.นายพิพัฒน์ พงษ์สุวรรณ
๘.นายวิเชียร ศรีเลิศ
๙.นายประภาส โฆษา

ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
            ประเพณีบุญออกพรรษา บุญบั้งไฟ เทศมหาชาติ ชาวประดับดิน
ปราชญ์ชาวบ้าน

 ๑.ชื่อนายทองสาย    เกษวงค์ ที่อยู่๗๑หมู่ที่ ๒  ตำบลสมอ  อำเภอปรางค์กู่ปราชญ์ด้านใหนจักสาน 
๒.ชื่อนายเกิด           พงษ์สุวรรณ์   ที่อยู่  ๖  หมู่๒  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  ปราชญ์ด้านใหนจักสาร

กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
            
๑.ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.๒๕๔๗  สมาชิกปัจจุบัน  เหลือ  ๒๖  คน  การดำเนินการมาถึง  พ.ศ.๒๕๕๔  เงินทุน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
            กลุ่มของหมู่บ้านหมู่ที่  ๒
            

                                                                                                           นายวิเชียร    ศรีเลิศ  ส.อบต.
                                                                                                                          ผู้ให้ข้อมูล

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472