header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277243
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
41
76
121
1149
7460
12841
277243

Forecast Today
144

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติบ้านหนองเพดานใต้

หมู่ที่ 17 บ้านหนองเพดานใต้


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
เดิม ชื่อหมู่บ้านชื่อบ้านระหาร หมู่ที่1 ได้แยกการปกครองจากบ้านระหาร หมู่ที่6 เมื่อปีพ.ศ.2536 มาเป็นบ้านหนองเพดาน ในปีพ.ศ.2541 ได้แยกการปกครองจากบ้านหนองเพดาน หมู่ที่14 ในขณะนั้น คือนายสำรวย สารบุตร เห็นว่าบ้านหนองเพดานเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่การปกครองดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร จึงทำการแยกการปกครองหมู่บ้าน เมื่อปีพ.ศ.2541จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันชื่อหมู่บ้านมีชื่อว่า บ้านหนองเพดานใต้ หมู่ที่17

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ


3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน หนองเพดาน หมู่ที่14 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  
ทิศใต้ จดกับบ้าน ดงตาดทอง หมู่ที่10 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  
ทิศตะวันออก จดกับ ห้วยสำราญ  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน นาเวียง ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  

4.ภาษาที่ใช้

ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน

-อาชีพทำนา -รับจ้าง งานก่อสร้าง

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน

-กลุ่มธนาคารข้าว -กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -กลุ่มเลี้ยงหมู

7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

1.หนองเพดาน ซึ่งเป็นหนองน้ำที่ใหญ่


8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายประสิทธิ์ สารบุตร พ.ศ.2543  
2. นายสมจิตร สารบุตร พ.ศ.2547  
3. นายณรงค์ชัย ปิ่นหอม พ.ศ.2551  
4. นางสัมฤทธิ์ แจ่มศรี พ.ศ.2554  

9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายทินกร บัวยิ้ม พ.ศ.2548  
2. นายอินทร์ ไชชาญ พ.ศ.2548  
3. นายเสริฐ เตียนสิงห์ พ.ศ.2552  
4. นายสุเทพ ศรีเลิศ พ.ศ.2552  

10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
ประเพณีแซนโดนตา เป็นการเซ่นบรรพบุรุษ
ประเพณี เซ่นปู่ตาก่อนถึงฤดูเพาะปลูก

11.ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่  ชื่อ   นามสกุล อายุ  ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายสวาท เตียนสิงห์ 68 ปี 82 หมู่17 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ สมุนไพร
 2. นายประสิทธิ์ สารบุตร 75 ปี 65/2 หมู่ที่ 17 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ หมอทำขวัญ
 3. นายประสิทธิ์ เตียนสิงห์  63 ปี 229 หมู่ที่17 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จักร-สาร


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน

1.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2547 สมาชิกปัจจุบัน 60 คน การดำเนินการ กลุ่มธนาคารข้าว
เงินทุน 7,000 บาท
2.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2551 สมาชิกปัจจุบัน 68 คน การดำเนินการ กองทุนเงินล้าน
เงินทุน 100,000 บาท
3.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2554 สมาชิกปัจจุบัน 33 คน การดำเนินการ กลุ่มเลี้ยงหมู
เงินทุน 200,000 บาท


ผู้ให้ข้อมูล
นายเสริฐ เตียนสิงห์

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472