header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0261383
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
118
420
884
3557
4441
11123
261383

Forecast Today
696

9.60%
11.82%
9.80%
0.53%
0.01%
68.23%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:35.170.81.210

ประวัติบ้านเก่าน้อย

หมู่ที่ 8 บ้านเก่าน้อย


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
เดิมบ้านเก่าน้อยเป็นหมู่บ้านเดี่ยวกันกับหมู่บ้านดอนหลี่หมู่ที่10 โดยมีนายเนียม ประมวล เป็นผู้ใหญ่บ้าน และขอแยกออกมาเป็นหมู่บ้านเก่าน้อย เมื่อปี พ.ศ.2474 โดยมีนายอ้ม ขาวสะอาด เป็นผู้มาตั้งบ้านเป็นคนแรก และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเก่าน้อยมีนายอ้ม ขาวสะอาด เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก สภาพของหมู่บ้านตั้งอยู่กลางทุ่งนา บ้านเก่าน้อยตั้งออกจากอำเภอปรางกู่ ประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 56 กิโลเมตร ปัจจุบันบ้านเก่าน้อยมีนายสมบูรณ์ ประมวล เป็นผู้ใหญ่บ้าน

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ
-นายอ้ม ขาวสะอาด เป็นผู้มาก่อตั้งหมู่บ้านเก้าน้อย

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน  บ้านมัดกา  หมู่ที่16 ต.หนองเชียงทูน
ทิศใต้ จดกับบ้าน   บ้านดอนหลี่ ม.4 ต.สมอ
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน   บ้านหนองนกทา ม.9 ต.สมอ
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน   บ้านขาม ต.พิมาย


4.ภาษาที่ใช้
- ภาษาอีสาน

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน
-ทำการเกษตร เช่นทำนา ทำสวน ทำไร่

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
- กลุ่มธนาคารข้าวเปลือก

7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ  สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายอ้ม ขาวสะอาด 2474  
2. นายเปลี่ยน ลีตะวัน 2517  
3. นายไหล ทำดำ 2533  
4. นายสมบูรณ์ ประมวล 2542  
5. นายสมบูรณ์ ประมวล 2547-2553  


9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 ที่ ชื่อ  สกุล  ปีที่ดำรงตำแหน่ง  หมายเหตุ
1. นายยอน ผมพันธ์ 2540  
2. นายทนงศักดิ์ มากเมือง 2540  
3. นายไพรศรี ทำดำ 2544-2551  
4. นายทนงศักดิ์ มากเมือง 2544-2551  


10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน

11.ปราชญ์ชาวบ้าน
1. ชื่อ นายใหม นามสกุล ธัมดำ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 2 ม.8ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ ปราชญ์ด้านใด การเกษตร

กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
1.ก่อตั้งเมื่อ 20 พ.ย.2551 สมาชิกปัจจุบัน 40 คน เงินทุน 20,000 บาท


ผู้ให้ข้อมูล
นายไพรศรี ทำดำ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472