header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277239
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
37
76
117
1149
7456
12841
277239

Forecast Today
144

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติบ้านดอนหลี่ตะวันตก

หมู่ที่  4    บ้านดอนหลี่ตะวันตก

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
บ้านดอนหลี่หมู่ที่4 ต.สมอ อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ เดิมตั้งแต่บรรพบุรุษลาวเวียงจันทร์มาตั้งถิ่นฐานอยู่โนนกระสัง เขตบ้านนาวา ต่อมาเกิดโรคระบาดขึ้น ก็เลยแยกมาอยู่บ้านดอนหลี่ ซึ่งมีภูมิลำเนาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลำห้วยไหลผ่าน มีฝูงปลามากมายที่ชาวบ้านใช้เป็นอาหาร ชาวบ้านผลิตเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งซึ่งทำมาจากไม้ไผ่มีชื่อว่า หลี่ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านดอนหลี่ตั้งแต่นั้นมา

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ

นายทอง จันโท เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน บ้านเก่าน้อย ต.สมอ  
ทิศใต้ จดกับบ้าน บ้านนาดี ต.สมอ  
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน บ้านดอนหลี่ ม.10 ต.สมอ  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน บ้านโนนดั่ง ม.7 ต.พิมาย  


4.ภาษาที่ใช้

- ภาษาอีสาน

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน
-ทำนา

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
- กลุ่มเกษตรกร, -กลุ่มสตรี, -กลุ่มกองทุนเงินล้าน, -กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายมี ศรีเลิศ 2513-2523  
2. นายประครอง สายสิพธ์ 2523-2542  
3. นายวิรัตน์ ทวีชาติ 2542-2547  
4. นายประหยัด ธนะชาติ 2547-2551  
5. นางสมัย ประมวล 2551-2556  


9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายจันดี พงษ์ธนู    
2. นายพิมพิเสน ศรีเลิศ    
3. นายชาญชัย พงษ์ธนู    
4. นายชินกร ประมวล    
5. นางปริศนา ประมวล    


10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
-บุญข้าวกี่เดือนสาบ ข้าวสาก สงกรานต์
-วัฒนธรรม ผีฟ้า แม่มด เลี้ยงปู่ตา

11.ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่  ชื่อ  นามสกุล  อายุ  ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายก้อน ทรงเดช 78 ปี 15 ม.4 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ยาสมุนไพร
2.  นายบุญถิ่น พงษ์ธนู 68 ปี 4/1 ม.4 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ หมอเป่ากระดูก
3. นายสาย ประมวล 71 ปี 16/1 ม.4 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ดนตรีพื้นบ้าน พิณ แคน


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
1.ก่อตั้งเมื่อ เดือนสิงหาคม 2544 สมาชิกปัจจุบัน 111 คน การดำเนินการ ปล่อยเงินให้กู้ยืม เงินทุน 1,200,000 บาท (กองทุนเงินล้าน)
2.ก่อตั้งเมื่อ เมษายน 2542 สมาชิกปัจจุบัน 305 คน การดำเนินการ ปล่อยเงินกู้ยืม
เงินทุน 600,000 บาท (กลุ่มออมทรัพย์)
3.ก่อตั้งเมื่อ เมษายน 2544 สมาชิกปัจจุบัน 110 คน การดำเนินการ ผลิตปุ้ยอินทรีย์ให้สมาชิก
เงินทุน 100,000 บาท (กลุ่มเกษตรกร)


ผู้ให้ข้อมูล
นางสมัย ประมวล

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472