header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0232708
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
76
304
380
2695
8138
11060
232708

Forecast Today
432

10.70%
11.24%
10.92%
0.59%
0.02%
66.54%
Online (15 minutes ago):21
21 guests
no members

Your IP:100.26.182.28

ประวัติบ้านหนองนกทา

หมู่ที่  9 บ้านหนองนกทา

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
     บ้านหนองนกทา ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2545 มีผู้นำก่อตั้งบ้านคือ นายพรม จันทร์สมุด มีครัวเรือนอยู่ประมาณ 7 ครัวเรือน เหตุตั้งชื่อหนองนกทานั้น คือบริเวณหมู่บ้านเป็นป่าล้อมรอบ และมีหนองน้ำ ตอนกลางวันจะมีสัตว์ออกมากินน้ำในหนอง และส่วนมากจะเป็นจำพวกสัตว์ปีกพวกนกกระทา จึงได้ขนานนามว่าหมู่บ้านหนองนกทาในสมัยนั้นหมู่บ้านได้ขึ้นต่อหมู่ที่1 บ้านสมอ ขึ้นต่ออำเภอขุขันธ์ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2523 จึงขอแยกจากหมู่บ้านสมอ มาเป็นหมู่9 ต.สมอ และมีผู้นำหมู่บ้านที่ผ่านมา 2 ท่าน คือนายนิจ อัครชาติ และนายทองคำ ธะนะชาติ ปัจจุบันนี้นายสมัย จันทร์สมุทรตำแหน่งกำนัน ต.สมอ เป็นผู้นำหมู่บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยวหรือโบราณสถานโบราณวัตถุ
มี 2 แห่งคือ ปราสาทหินในสมัยโบราณตั้งอยู่ที่บ้านทามจาน หมู่12
บุคคลสำคัญ
อาทิเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เคยได้รับรางวัลแหนบทองคำ หรือผู้ที่เคยนำความเจริญมาสู่ชุมชน
1.นายน้อย ประมวล กำนันของตำบลมาจนถึงกำนันคนที่10 คือนายสมัย จันทร์สมุทร เป็นคนปัจจุบัน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ได้ส่งเสริมให้ความรู้ในด้านทำการประกอบอาชีพในครัวเรือน ได้ทำการสู่ขวัญเป็นประเพณีสืบต่อไป

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472