header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0093237
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
279
270
2121
1809
6465
4905
93237

Forecast Today
288

25.28%
13.98%
2.20%
1.39%
0.04%
57.12%
Online (15 minutes ago):31
31 guests
no members

Your IP:54.162.123.74

สำนักปลัด

logo

โครงสร้างองค์กรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

  1
              นายจำเริญ  อุปมัย 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
 
 2
   นางสาวกมลทิพย์  แซ่โค้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
  3
      นางเมธินี  วงษ์วิริยะ
       หัวหน้าสำนักปลัด 
 4
    จ่าเอก เอกรินทร์  บัวยิ้ม
    เจ้าพนักงานป้องกันและ
    บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
  5
    นางสาวสุมินตรา สุวรรณ
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6
  นางสาวพิฐชญาณ์  กุลเดช
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  7
      นางจามจุรี  มั่นยืน
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
8
        นายอภิวัฒน์  อารีย์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 

9
     นายสุรัตน์  บุญช่วย
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

10
     นายศักดา  ระยับศรี
         ภารโรง
  11
          นายสุริยัน  บุญรอง
         พนักงานขับรถยนต์
     
     

33

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472