header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277269
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
67
76
147
1149
7486
12841
277269

Forecast Today
240

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติบ้านทามจาน

หมู่ที่  12 บ้านทามจาน        

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
      ประวัติหมู่บ้านามจานหมู่ที่12 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษเดิมที่บ้านทามจานขึ้นอยู่กับบ้านปราสาทหมู่ที่3 ต.สมอ อ.ปรางกู่ บ้านทามจานได้มาตั้งบ้านเรือนตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย ประมาณ 100กว่าปีมาแล้ว ตั้งแต่ตำบลสมอยังไม่ได้แยกไปเป็นตำบลโพธิ์ศรีแล้วต่อมาหลายสิบปีทางอำเภอปรางกู่หรือทางจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศให้แยกหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ส่วนทางบ้านปราสาทหมู่ที่3 ต.สมอ มีท่านผู้ใหญ่บุญมี หนองหว้า เป็นผู้ใหญ่บ้านจึงขอแยกหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านทามจานในปีพ.ศ.2533 ก็ขอแยกหมู่บ้านส่งไปทางจังหวัดศรีสะเกษ ส่งไปทาง 2-3 เดือนทางจังหวัดก็ได้ส่งเรื่องการขอแยกหมู่บ้านได้และก็มีการกำหนดเลือกผู้ใหญ่บ้านทามจานในวันที่ 28 มิถุนายน 2533 และได้มีการสมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าน ผลปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านทามจานคนแรกของบ้านทามจานชื่อ นายเริงศักดิ์ โคษา เป็นผู้ใหญ่บ้านทามจานหมู่ที่ 2 ต. สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ และได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านทามจานมาตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2533 มาถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2544 ก็ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะเกษีรณอายุราชการรวมแล้วประมาณ 11 ปีเศษๆ ก็มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ นับเป็นคนที่2 ของหมู่บ้านทามจานชื่อ นายประดัด หนองหว้า และจะมีการเลือกตั้งต่อมาเรื่อยๆ ในเมื่อผู้ใหญ่บ้านครบวาระ 5 ปี (ไม่เหมือน อ.บ.ต. มีวาระ 4 ปี)

สถานที่ท่องเที่ยวหรือโบราณสถานโบราณวัตถุ

     บ้านทามจานหมู่ที่ 12 ต.สมอ มีปราสาทหินโบราณตามกรมศิลปากรเขาเขียนว่าปราสาทบ้านสมอแล้วเขาก็วงเล็บว่า บ้านทามจาน ที่เขาเขียนแบบนั้นก็เพราะว่าในสมัยนั้นเขาเอาชื่อตำบลสมอ เป็นปราสาทบ้านสมอ แท้ที่จริงแล้วเป็นปราสาทบ้านทามจานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และมีแห่งเดียวในตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ถ้าจะนับเอาปราสาทปรางค์กู่ ก็มีอยู่ 2แห่งในอำเภอปรางค์กู่รวมกับปราสาทบ้านทามจาน

บุคคลสำคัญ อาทิเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เคยได้รับรางวัลแหนบทองคำ หรือผู้ที่เคยนำความเจริญมาสู่ชุมชน
บ้านทามจานหมู่ที่12 ต.สมอ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลแหนบทองคำ นั้นไม่มี และผู้ที่เคยนำความเจริญมาสู่ชุมชนนั้นมีคือ ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านทามจานนั้นไง เมื่อปีพ.ศ.2536 ให้หน่วยงานชลทานขนาดเล็ก จ.ศรีสะเกษมาสร้างฝายน้ำล้นกุดปราสาทและปีพ.ศ.2539-2540 ได้มีหน่วยงานขุดลอกกุดปราสาทปี2541 สร้างถนนคอนกรีตจนรอบหมู่บ้านทามจาน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

บ้านทามจานมีวัฒนธรรมประจำหมู่บ้านคือเมื่อถึงเดือน 5 ขึ้น15 ค่ำ จะมีการทำบุญใส่บาตรที่ปราสาทหินโบราณ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและทำบุญบั้งไฟมีบ้านใกล้เรือนเคียงก็มาร่วมด้วยและมีตั้งเทศนามหาชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกือบทุกครอบครัวในหมู่บ้านทามจาน



ผู้ให้ข้อมูล
นายจันทร โคษา
ประวัติหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ตำบลสมอ
หมู่ที่ 13 บ้าน กระต่ายด่อนน้อย

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472