header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0101307
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
371
276
946
1678
5185
9350
101307

Forecast Today
240

23.92%
13.38%
2.04%
1.29%
0.03%
59.34%
Online (15 minutes ago):139
139 guests
no members

Your IP:54.198.126.110

โครงการส่งเสริมการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

logo

    จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดให้มีการดำเนินงานตามโครงการ 365 วัน “ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน จุดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  2558 – 2 เมษายน 2559
Download สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการส่งเสริมการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สัญจร พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2559

    logo

   เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จึงได้จัดทำโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ประจำปี พ.ศ.2559  ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ คือ ส่วนการคลังได้ให้บริการรับชำระภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆ และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ โดยประสานงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ดังกล่าวด้วย

Download สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สัญจร พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2559

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559

 

                                                                                          logo
                                                                   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลสมอ

                                                      เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559
 


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
การชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับการแจ้งประเมิน

ภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559
การชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับการแจ้งประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559
หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ สอง ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- กรณีเมื่อเริ่มประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเมื่อเริ่มตั้งแต่ประกอบกิจการ
- กรณีสถานประกอบกิจการรายเดิมต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนวันหมดอายุใบอนุญาต ฯ

หมายเหตุ หลักฐานที่ต้องนำมาด้วย
1.ใบเสร็จเก่า
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาทะเบียนการค้าหรือโฉนดที่ดิน , น.ส 3 ก เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ครอบครองอยู่
5.แผนที่พอสังเขป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                                                        ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

 

 

 
                                                                      (นางคำแดง คำเขื่อง)
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

   
   

 

 

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472