ปรับปรุงล่าสุด 1 ก.ค. 2020 03:28:56 812


แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ  ปราสาททามจาน​ บ้านทามจาน​ หมู่ที่ 12 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญในตำบลแก่ประชาชน