ปรับปรุงล่าสุด 23 ธ.ค. 2021 09:48:08 1,073

 

                                     

                               ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนตำบลสมอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากอำเภอปรางค์กู่ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 40.40 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่

- ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่