ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ปรับปรุงครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๖๑

16 ส.ค. 2018 05:20:00 แผนอัตรากำลัง ผู้ดูแลระบบ 473
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ปรับปรุงครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๖๑      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

12 ต.ค. 2017 06:00:00 แผนอัตรากำลัง ผู้ดูแลระบบ 479
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563