วันที่ 17 ก.พ. 66 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรผ้ามัดย้อมพาสเทล ประจำปี 2566

17 ก.พ. 2023 08:07:24 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 46
วันที่ 17 ก.พ. 66      สภาเด็กและเยาวชนตำบลสมอ ร่วมกับ อบต.สมอ จัดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรผ้ามัดย้อมพาสเทล งบประมาณโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม...

วันที่ 15 ก.พ. 66 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

15 ก.พ. 2023 06:33:07 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 42
  วันที่ 15 ก.พ. 66       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 13 ก.พ. 66 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

13 ก.พ. 2023 08:41:03 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 45
วันที่ 13 ก.พ. 66        ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ  

วันที่ 7 - 8 ก.พ. 66 อบต.สมอ ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ปศุสัตว์อำเภอ และปลัดอำเภอประจำตำบลสมอ เพื่อทวนสอบถังขยะเปียกตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

8 ก.พ. 2023 08:52:52 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 45
         อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ปศุสัตว์อำเภอ และปลัดอำเ...

อบต.สมอ จัดโครงการกีฬา อบต.สมอ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

6 ก.พ. 2023 04:16:53 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 44
      อบต.สมอ จัดโครงการกีฬา อบต.สมอ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์  2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ       ผลการแ...

วันที่ 31 ม.ค. 66 มอบถุงข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรฯ

31 ม.ค. 2023 09:21:01 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 50
            วันที่ 31 มกราคม 2566 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดำเนินการมอบถุงข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับ...

วันที่ 26 ม.ค. 66 อบต.สมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตรพัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ บริเวณปราสาททามจาน บ้านทามจาน

26 ม.ค. 2023 07:17:55 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 50
           วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตรพัฒนาคน พัฒนาชาติ&quo...

วันที่ 16 ม.ค. 66 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการหมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

16 ม.ค. 2023 07:56:56 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 75
                   วันที่ 16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการหมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริห...

วันที่ 14 ธ.ค. 65 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

14 ธ.ค. 2022 03:17:55 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 130
วันที่ 14 ธ.ค. 65 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 13 ธ.ค. 65 ประชุมคกก.พัฒนาท้องถิ่น อบต.สมอ และประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

13 ธ.ค. 2022 08:25:08 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 93
วันที่ 13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอและประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

13 ธ.ค. 2022 08:08:53 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 90
วันที่ 13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 ต.ค. 65 อบต.สมอ มอบถุงยังชีพสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายกรณีภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลสมอ หมู่ที่ 2, 4, 8, 10 และ 12 จำนวน 32 ครัวเรือน

11 ต.ค. 2022 09:20:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 141
                วันที่ 11 ต.ค. 65 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายกอบต.สมอ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรั...

วันที่ 3 ต.ค.65 อบต.สมอ มอบถุงยังชีพสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายกรณีภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลสมอ หมู่ที่ 1,  4 และ 10 จำนวน 19 ครัวเรือน

3 ต.ค. 2022 12:31:32 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 139
             วันที่ 3 ต.ค.65 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายกอบต.สมอ มอบถุงยังชีพสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายกรณีภัยพิบัติอุทกภัยในเข...