สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 ก.ค. 2020 04:10:04 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ผู้ดูแลระบบ 208สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจ่ายไตรมาสที่ 2สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รายรับ ไตรมาส 2