ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(ว่างใหม่)

1 มี.ค. 2022 08:35:16 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย ผู้ดูแลระบบ 151