ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ประจำปี 2565

7 มี.ค. 2022 08:40:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 115