24 ม.ค. 2020 07:10:00 แผนพัฒนาบุคลากร ผู้ดูแลระบบ 722

 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2562 


 
แบบสรุปการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ (พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูฯ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562