วันที่ 20 พ.ค. 65 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางหลักของตำบลสมอ เริ่มจากบ้านเก่าน้อย ม.8 ถึง สามแยกบ้านกระต่ายด่อน ม.5

20 พ.ค. 2022 10:00:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 45

 

            วันที่ 20 พ.ค. 65 อบต.สมอ และสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางหลักของตำบลสมอ เริ่มจากบ้านเก่าน้อย ม.8 ถึง สามแยกบ้านกระต่ายด่อน ม.5 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย