เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์

23 พ.ค. 2022 08:11:41 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 42

             อบต.สมอ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

            ผ่านทางออนไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือทางลิงก์ >> https://bit.ly/3JYhTZY ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565