วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อบต.สมอ จัดโครงการ "ออกกำลังกายทุกสัปดาห์ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2565" ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

24 พ.ค. 2022 09:24:34 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 43

             วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เริ่มดำเนินการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามโครงการ "ออกกำลังกายทุกสัปดาห์ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2565" ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ โดยมี ดร.วิลดา อินฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสมบัติ ไชยสาร ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะหลักสูตรผู้ฝึกสอนแอโรบิก เป็นวิทยากร

    ระยะเวลากิจกรรม : ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 15.00 - 17.00 น. (24 วัน)
    สถานที่ : ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ/ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
    หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีปรับได้ตามความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหาที่มีผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ