อบต.สมอ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 65 - 2 มิ.ย. 65

2 มิ.ย. 2022 07:49:11 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 24

 

อบต.สมอ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ตำบลสมอ ทั้ง 17 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565