วันที่ 2 มิ.ย. 65 อบต.สมอ จัดอบรม "โครงการเด็กและเยาวชนร่วมมือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" งบประมาณโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

2 มิ.ย. 2022 09:26:24 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 19

 

                วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดอบรม "โครงการเด็กและเยาวชนร่วมมือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" งบประมาณโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ