ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

15 มิ.ย. 2022 06:50:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย ผู้ดูแลระบบ 25