9 ธ.ค. 2022 04:36:39 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 63

               

                วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ A จากนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ