15 ก.ย. 2023 07:53:30 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 248

 

วันที่ 15 ก.ย. 66 นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ผอ.กองการศึกษาฯ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสภาเด็กและเยาวชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2566 และร่วมกิจกรรม มหกรรม “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 สานพลังเยาวชนจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอบรมอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ