อบต.สมอ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

16 พ.ค. 2023 09:20:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 15
             อบต.สมอ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลสมอ ทั้ง 17 หมู่บ้...

วันที่ 3 พ.ค. 66 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

3 พ.ค. 2023 08:59:22 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 23
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2566                ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง...

วันที่ 3 พ.ค. 66 ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

3 พ.ค. 2023 06:11:39 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 19
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566               ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 (คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอง...

วันที่ 12 เม.ย. 66 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนเมษายน 2566 พร้อมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

12 เม.ย. 2023 07:16:07 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 40
  วันที่ 12 เมษายน 2566          ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนเมษายน 2566 พร้อมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอ...

วันที่ 17 ก.พ. 66 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรผ้ามัดย้อมพาสเทล ประจำปี 2566

17 ก.พ. 2023 08:07:24 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 85
วันที่ 17 ก.พ. 66      สภาเด็กและเยาวชนตำบลสมอ ร่วมกับ อบต.สมอ จัดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรผ้ามัดย้อมพาสเทล งบประมาณโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม...

วันที่ 15 ก.พ. 66 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

15 ก.พ. 2023 06:33:07 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 87
  วันที่ 15 ก.พ. 66       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 13 ก.พ. 66 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

13 ก.พ. 2023 08:41:03 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 91
วันที่ 13 ก.พ. 66        ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ  

วันที่ 7 - 8 ก.พ. 66 อบต.สมอ ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ปศุสัตว์อำเภอ และปลัดอำเภอประจำตำบลสมอ เพื่อทวนสอบถังขยะเปียกตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

8 ก.พ. 2023 08:52:52 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 80
         อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ปศุสัตว์อำเภอ และปลัดอำเ...

อบต.สมอ จัดโครงการกีฬา อบต.สมอ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

6 ก.พ. 2023 04:16:53 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 74
      อบต.สมอ จัดโครงการกีฬา อบต.สมอ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์  2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ       ผลการแ...

วันที่ 31 ม.ค. 66 มอบถุงข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรฯ

31 ม.ค. 2023 09:21:01 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 77
            วันที่ 31 มกราคม 2566 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดำเนินการมอบถุงข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับ...

วันที่ 26 ม.ค. 66 อบต.สมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตรพัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ บริเวณปราสาททามจาน บ้านทามจาน

26 ม.ค. 2023 07:17:55 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 76
           วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตรพัฒนาคน พัฒนาชาติ&quo...

วันที่ 16 ม.ค. 66 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการหมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

16 ม.ค. 2023 07:56:56 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 100
                   วันที่ 16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการหมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริห...

วันที่ 14 ธ.ค. 65 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

14 ธ.ค. 2022 03:17:55 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 157
วันที่ 14 ธ.ค. 65 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 13 ธ.ค. 65 ประชุมคกก.พัฒนาท้องถิ่น อบต.สมอ และประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

13 ธ.ค. 2022 08:25:08 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 128
วันที่ 13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอและประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

13 ธ.ค. 2022 08:08:53 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 114
วันที่ 13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565