วันที่ 21 ก.ย. 66 อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจฯ โดย อบต.สมอ

21 ก.ย. 2023 07:40:48 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 38
  วันที่ 21 ก.ย. 66 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการควา...

วันที่ 19 ก.ย. 66 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 9

19 ก.ย. 2023 04:21:06 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 115
  วันที่ 19 ก.ย. 66        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้า...

กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566

13 ก.ย. 2023 09:26:29 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 144
  อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระนายก.อบต.สมอ  พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.สมอ ดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประ...

โครงการ อบต.สมอ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 ก.ย. 2023 09:48:07 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 66
    วันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.      นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบต.สมอ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ โดยอบต.สมอ เพื...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

31 ส.ค. 2023 09:25:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 76
  วันที่ 31 ส.ค. 66          องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภ...

วันที่ 28 ส.ค. 66 อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจฯ โดย อบต.สมอ

28 ส.ค. 2023 08:55:55 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 77
  วันที่ 28 ส.ค. 66        อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับ...

วันที่ 25 ส.ค. 66 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ วัดจานโง หมู่ที่ 7 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

25 ส.ค. 2023 05:38:37 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 76
  วันที่ 25 ส.ค. 66        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้า...

27 ก.ค. 66 อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจฯ โดย อบต.สมอ

27 ก.ค. 2023 09:15:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 85
วันที่ 27 ก.ค. 66        อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหร...

วันที่ 27 ก.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลสมอร่วมกับประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

27 ก.ค. 2023 08:55:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 71
  วันที่ 27 ก.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลสมอร่วมกับประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม อบต.สมอ

วันที่ 27 ก.ค. 66 ประชุม คกก. สนับสนุนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

27 ก.ค. 2023 06:05:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 80
  วันที่ 27 ก.ค. 66        ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.สมอ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/256...

วันที่ 26 ก.ค. 66 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ น่งผ้าไทยส่บาตร นำข้าวกันบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ ร.ร.กระต่ายด่อนวิทยา

26 ก.ค. 2023 08:45:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 75
  วันที่ 26 ก.ค. 66        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใ...

วันที่ 20 ก.ค. 66 อบต.สมอ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี พ.ศ. 2566

20 ก.ค. 2023 04:30:06 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 76
          วันที่ 20 ก.ค. 66  อบต.สมอ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุ...

วันที่ 14 ก.ค. 66 โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลสมอ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566

14 ก.ค. 2023 06:40:30 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 89
   วันที่ 14 ก.ค. 66         สภาเด็กและเยาวชนตำบลสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดอบรม "โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลสมอ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา"...

วันที่ 12 ก.ค. 66 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

12 ก.ค. 2023 07:02:44 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 92
  วันที่ 12 ก.ค. 66        ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 11 ก.ค. 66 ประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสมอ ครั้งที่ 1/2566

11 ก.ค. 2023 08:29:11 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 81
วันที่ 11 ก.ค. 66       ประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสมอ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ...

วันที่ 10 ก.ค. 66 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.สมอ

10 ก.ค. 2023 01:15:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 80
                     วันที่ 10 ก.ค. 66 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง...