วันที่ 11 เม.ย. 67 อบต.สมอ จัดโครงการ อบต.สมอ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 และจัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

11 เม.ย. 2024 09:45:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 35
วันที่ 11 เม.ย. 67         องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการ อบต.สมอ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งจัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทย...

อบต.สมอ จัดโครงการกีฬา อบต.สมอ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

9 เม.ย. 2024 02:30:36 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 34
  องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการกีฬา อบต.สมอ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ผลการแข่งขันกีฬา...

วันที่ 26 มี.ค. 67 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy)

26 มี.ค. 2024 02:00:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 35
        วันที่ 26 มี.ค. 67 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมปลุกจิตส...

วันที่ 12 มี.ค. 67 กิจกรรม Big Cleaning Day ทาสีรั้ว พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ อบต.สมอ

12 มี.ค. 2024 08:45:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 256
  วันที่ 12 มี.ค. 67 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด ทาสีรั้ว พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโด...

วันที่ 5 มี.ค. 67 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

5 มี.ค. 2024 08:42:57 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 86
  วันที่ 5 มี.ค. 67 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 5 มี.ค. 67 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.สมอ

5 มี.ค. 2024 02:08:27 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 85
                      วันที่ 5 มี.ค. 67 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรร...

วันที่ 8 - 9 ก.พ. 67 คณะทำงานฯลงพื้นที่ 17 หมู่บ้าน ตรวจสอบการจัดทำถังขยะเปียก โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.สมอ

9 ก.พ. 2024 09:25:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 131
          คณะทำงานตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.สมอ ลงพื้นที่ทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือ...

วันที่ 17 ม.ค. 67 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมกราคม 2567

17 ม.ค. 2024 04:28:51 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 158
  วันที่ 17 ม.ค. 67        ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมกราคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 15 ม.ค. 67 ประชุม คกก.พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

15 ม.ค. 2024 06:44:37 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 119
  วันที่ 15 ม.ค. 67         ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ ห้อ...

วันที่ 15 ม.ค. 67 ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

15 ม.ค. 2024 06:40:51 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 116
  วันที่ 15 ม.ค. 67       ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การ...

วันที่ 5 ม.ค. 67 อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจฯ โดย อบต.สมอ

5 ม.ค. 2024 08:24:26 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 124
    วันที่ 5 ม.ค. 67 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร...

วันที่ 27 ธ.ค. 66 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ รพ.สต.นาเวียง

27 ธ.ค. 2023 09:20:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 101
  วันที่ 27 ธ.ค. 66        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้า...

วันที่ 1 ธ.ค. 66 ประชุม คกก.พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

1 ธ.ค. 2023 04:50:58 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 92
วันที่ 1 ธ.ค. 66        ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/256...

วันที่ 1 ธ.ค. 66 ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

1 ธ.ค. 2023 04:43:02 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 94
วันที่ 1 ธ.ค. 66        ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566...

วันที่ 24 พ.ย. 66 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ วัดระหาร หมู่ที่ 6

24 พ.ย. 2023 05:11:15 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 558
วันที่ 24 พ.ย. 66        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พ...

วันที่ 22 พ.ย. 66 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสมอ ครั้งที่ 1/2567

22 พ.ย. 2023 04:49:45 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 327
วันที่ 22 พ.ย. 66           ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสมอ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 2 พ.ย. 66 ดำเนินการมอบถุงข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการ ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจฯ โดย อบต.สมอ

2 พ.ย. 2023 09:05:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 171
  วันที่ 2 พ.ย. 66       องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ คณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และนายสมบัติ  จันคะนา...