วันที่ 2 มี.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือ การขอรับงบประมาณอุดหนุนจากโครงการชลประทานศรีสะเกษ ในการขุดลอกลำห้วยสำราญพร้อมอาคารประกอบ

2 มี.ค. 2023 08:02:16 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 73
  วันที่ 2 มี.ค. 66               นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ นางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสมอ...

อบต.สมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่

27 ก.พ. 2023 07:28:54 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 40
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว...

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566

13 ม.ค. 2023 08:14:05 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 89
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสมอ ประจำปีงบประมาณ 2566

29 ธ.ค. 2022 07:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 86
                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสมอ ประจำปีงบประมาณ 2566เพื่อเป็นกรอ...

อบต.สมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 19 - 24 ก.ค. 65 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่

25 ก.ค. 2022 03:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 191
               องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว...

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์

23 พ.ค. 2022 08:11:41 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 276
             อบต.สมอ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน...

รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

23 มี.ค. 2022 08:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 331
ประกาศอบต.สมอ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน .   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564