ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ "เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน"

5 ก.ค. 2024 06:51:45 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 26
          เนื่องจากกรมควบคุมโรค เตือนประชาชน เข้าหน้าฝน อากาศจะมีความเย็นชื้นทำให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดป่าหลายชนิด ขอให้ประชาชนระมัดระวังการซื้อหรือเก็บเห็ดป่า เ...

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกันแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

29 ก.พ. 2024 06:14:10 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 177
               องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกันแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สถานการณ์คุณภาพอากาศ จังหวัดศรีสะเกษ วัน...

อบต.สมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่

27 ก.พ. 2024 04:19:25 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 184
        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2...

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) 

31 ม.ค. 2024 07:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 254
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ          ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน)             ...

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย

29 ก.ย. 2023 09:28:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 286
  กระทรวงมหาดไทย ได้ประพันธ์เพลงกระทรวงมหาดไทย จำนวน 14 บทเพลง ประกอบด้วย กลุ่มเพลงเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่กระ...

วันที่ 15 ก.ย. 66 นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ รับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสภาเด็กและเยาวชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2566

15 ก.ย. 2023 07:53:30 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 274
  วันที่ 15 ก.ย. 66 นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ผอ.กองการศึกษาฯ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด...