ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน

5 ก.ย. 2018 03:05:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 205
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ตาราง ปปช.01                              แบบ ปร.5 (ก)    &n...

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2

2 ก.พ. 2018 03:55:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 182
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ    แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทางสะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทางสะพาน และท่อเห...

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

31 ม.ค. 2018 04:05:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 168
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ         แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทางสะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4   &...