ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น และรับโอน(ย้าย)พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น

20 เม.ย. 2021 07:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย ผู้ดูแลระบบ 168