15 มิ.ย. 2023 11:11:17 รายงานการประชุมสภา ผู้ดูแลระบบ 263