13 ก.ย. 2023 09:26:29 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 381

 

อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระนายก.อบต.สมอ  พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.สมอ ดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 13 กันยายน 2566