วันที่ 20 มิ.ย. 65 ประชุมคกก.สนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบสมอ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

20 มิ.ย. 2022 08:26:17 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 10

               วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบสมอ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ