หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ พ.ศ. 2562

5 มิ.ย. 2020 03:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 245

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่