22 ธ.ค. 2022 04:10:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 322

                     

                  วันที่ 22 ธ.ค. 65 นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ และ นายชาญชัย พงษ์ธนู รองนายกอบต.สมอ ประชุม อปพร. เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566