28 ส.ค. 2023 08:55:55 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 78

 

วันที่ 28 ส.ค. 66
       อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตรพัฒนาคน พัฒนาชาติ"(อบต.สมอ) โดยมอบให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนทั่ง 17 หมู่บ้าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ