31 ส.ค. 2023 09:25:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 76

 

วันที่ 31 ส.ค. 66

         องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.สมอ อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลสมอ ได้เดินรณรงค์ และร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในพื้นที่ตำบลสมอ