12 ก.ย. 2023 09:48:07 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 68

 

 

วันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
     นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบต.สมอ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ โดยอบต.สมอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ และ อสม. ในพื้นที่ตำบลสมอจำนวน 133 คน โดยมีการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารและวิธีการออกกำลังอย่างเหมาะสมตามวัย และกิจกรรมอื่น ๆ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ