21 ก.ย. 2023 07:40:48 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 106

 

วันที่ 21 ก.ย. 66 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตรพัฒนาคน พัฒนาชาติ“ (อบต.สมอ) โดยมอบให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ